محصولات برق صنعتی هیوندای

           محصولات برق صنعتی هیوندای

 1- کنتاکتوری Hyundai کره با آمپرهای 9 الی 630 آمپر با ولتاژ 220 – 110 و 48 2- کلید اتوماتیک کامپکت با آمپرهای 16 الی 1600 آمپر
3- کلید مینیاتوری تک پل، دو پل، سه پل با آمپرهای 2 الی 63
4- محافظ جان دوپل و 4پل با آمپرهای 25 الی 63 با حساسیت 30MA
5- بی متال جهت حفاظت موتور از جریان اضافی در آمپرهای 0112 الی 630 آمپر

اطلاعات تماس با استارت الکتریک