💯 پرفروش ترین برند سیم و کابل بازار 💯

👈 سیم و کابل خراسان 👉

» بروز شده در تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۲ «

به علت نوسان‌ها برای خبر از تخفیف‌ها تماس بگیرید.

☎️ ۰۲۱۳۳۹۰۳۰۱۸ ☎️

» بروز شده در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ «

به علت نوسان‌ها برای خبر از تخفیف‌ها تماس بگیرید.

☎️ ۰۲۱۳۳۹۰۳۰۱۸ 

لیست قیمت سیم و کابل سیمیا

تمامی محصولات سیمیا بر اساس استانداردهای جهانی تولید شده و باوجود بالا رفتن هزینه‌ها، این شرکت حاضر به استفاده از مواد اولیه نامرغوب برای سود بیشتر نشده است. جهت دریافت لیست قیمت سیم و کابل محصولات سیمیا یا کسب اطلاعات بیشتر، باتوجه به نوسانات بازار و وضعیت اقتصادی موجود بهتر است با پشتیبانی و کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید؛ در این صورت از قیمت روز تولیدات سیم و کابل سیمیا مطلع خواهید شد.

کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V۲۵*۱۱.۲۸۷.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۳۵*۱۱.۸۸۵.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۵۰*۱۲.۶۱۱.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۷۰*۱۳.۶۹۱.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۹۵*۱۴.۶۹۷.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۱۲۰*۱۶.۰۵۱.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۱۵۰*۱۷.۵۰۱.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۱۸۵*۱۹.۳۹۲.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۲۴۰*۱۱۲.۴۳۶.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۳۰۰*۱۱۶.۱۱۱.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۲۵*۳۳.۹۵۶.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۳۵*۳۵.۷۷۱.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۵۰*۳۷.۸۷۸.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۷۰*۳۱۱.۴۴۱.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۹۵*۳۱۴.۶۸۸.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۲۵*۴۵.۲۲۲.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۳۵*۴۷.۶۵۸.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۲۵*۵۶.۵۳۱.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۳۵*۵۹.۷۳۸.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۲۵+۱۶*۳۴.۶۹۵.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۳۵+۱۶*۳۶.۶۵۸.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۵۰+۲۵*۳۹.۲۷۹.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۷۰+۳۵*۳۱۳.۳۹۲.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۹۵+۵۰*۳۱۷.۳۳۴.۰۰۰
کابل افشان ۶۰۰/۱۰۰۰ V ۱۲۰+۷۰*۳۲۱.۸۵۳.۰۰۰

کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد۱۶*۱۸۱۹.۰۰۰
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد۲۵*۱۱.۲۴۳.۰۰۰
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد۳۵*۱۱.۷۱۶.۰۰۰
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد۵۰*۱۲.۳۸۶.۰۰۰
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد۷۰*۱۳.۴۷۲.۰۰۰
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد۹۵*۱۴.۶۱۶.۰۰۰
کابل مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد۱۲۰*۱۶.۰۳۸.۰۰۰

کابل شبکه با تست FLUKE سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل شبکه با تست FLUKE CAT 6 – UTP/PVC۱۷۲.۰۰۰
کابل شبکه با تست FLUKE CAT 6 – UTP/LSZH۱۹۸.۰۰۰
کابل شبکه با تست FLUKE CAT 6 – SF/UTP-PVC۲۸۷.۰۰۰
کابل شبکه با تست FLUKE CAT 6 – SF/UTP-LSZH۳۱۲.۰۰۰

کابل افشان کنترل شیلد دار سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل افشان کنترل شیلد دار ۱*۷۷۰۴.۰۰۰
کابل افشان کنترل شیلد دار۱.۵*۷۹۸۹.۰۰۰
کابل افشان کنترل شیلد دار۱*۱۰۹۷۸.۰۰۰
کابل افشان کنترل شیلد دار۱.۵*۱۰۱.۳۱۶.۰۰۰
کابل افشان کنترل شیلد دار۱*۱۲۱.۱۱۵.۰۰۰
کابل افشان کنترل شیلد دار۱.۵*۱۲۱.۶۸۳.۰۰۰
کابل افشان کنترل شیلد دار۱*۱۶۱.۴۴۶.۰۰۰
کابل افشان کنترل شیلد دار۱.۵*۱۶۱.۹۵۴.۰۰۰
کابل افشان کنترل شیلد دار۱*۲۰۱.۹۳۹.۰۰۰
کابل افشان کنترل شیلد دار۱.۵*۲۰۲.۴۴۱.۰۰۰
کابل افشان کنترل شیلد دار۱*۲۴۲.۱۸۲.۰۰۰
کابل افشان کنترل شیلد دار۱.۵*۲۴۳.۰۳۲.۰۰۰

کابل افشان کنترل سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل افشان کنترل ۱*۷۴۴۸.۰۰۰
کابل افشان کنترل ۱.۵*۷۶۳۴.۰۰۰
کنترل ۲.۵*۷۱.۰۳۴.۰۰۰
کابل افشان کنترل ۱.۵*۱۰۹۰۸.۰۰۰
کابل افشان کنترل ۱*۱۰۶۲۹.۰۰۰
کابل افشان کنترل ۱*۱۲۷۳۶.۰۰۰
کابل افشان کنترل ۱.۵*۱۲۱.۰۵۰.۰۰۰
کابل افشان کنترل ۱*۱۶۹۹۱.۰۰۰
کابل افشان کنترل ۱.۵*۱۶۱.۳۷۷.۰۰۰
کابل افشان کنترل ۱*۲۰۱.۲۲۹.۰۰۰
کابل افشان کنترل ۱.۵*۲۰۱.۷۸۴.۰۰۰
کابل افشان کنترل ۱*۲۴۱.۴۶۵.۰۰۰
کابل افشان کنترل ۱.۵*۲۴۲.۰۷۳.۰۰۰

کابل افشان تخت سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل افشان تخت۱.۵*۴۴۲۲.۰۰۰
کابل افشان تخت۲.۵*۴۶۸۷.۰۰۰
کابل افشان تخت۴*۴۱.۰۲۱.۰۰۰
کابل افشان تخت۶*۴۱.۵۰۳.۰۰۰
کابل افشان تخت۱۰*۴۲.۶۰۵.۰۰۰
کابل افشان تخت۱۶*۴۴.۰۶۱.۰۰۰
کابل افشان تخت۱.۵*۸۸۳۸.۰۰۰
کابل افشان تخت۲.۵*۸۱.۳۵۴.۰۰۰
کابل افشان تخت۱.۵*۱۲۱.۲۴۵.۰۰۰
کابل افشان تخت۲.۵*۱۲۲.۰۵۳.۰۰۰
کابل افشان تخت۱.۵*۱۶۱.۶۶۱.۰۰۰
کابل افشان تخت۰.۷۵*۲۴۱.۴۴۲.۰۰۰

کابل افشان سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل افشان ۰.۵*۲۷۲.۰۰۰
کابل افشان ۰.۷۵*۲۱۰۴.۰۰۰
کابل افشان ۱*۲۱۳۶.۰۰۰
کابل افشان ۱.۵*۲۱۸۸.۰۰۰
کابل افشان ۲.۵*۲۳۱۰.۰۰۰
کابل افشان ۴*۲۴۵۷.۰۰۰
کابل افشان ۶*۲۶۷۲.۰۰۰
کابل افشان ۱۰*۲۱.۱۷۳.۰۰۰
کابل افشان ۰.۵۰*۳۱۰۰.۰۰۰
کابل افشان ۰.۷۵*۳۱۴۶.۰۰۰
کابل افشان ۱*۳۱۹۳.۰۰۰
کابل افشان ۱.۵*۳۲۶۸.۰۰۰
کابل افشان ۲.۵*۳۴۴۳.۰۰۰
کابل افشان ۴*۳۶۶۳.۰۰۰
کابل افشان ۶*۳۹۹۳.۰۰۰
کابل افشان ۱۰*۳۱.۷۰۷.۰۰۰
کابل افشان ۱۶*۳۲.۶۴۲.۰۰۰
کابل افشان ۰.۵۰*۴۱۳۰.۰۰۰
کابل افشان ۰.۷۵*۴۱۹۰.۰۰۰
کابل افشان ۱*۴۲۵۳.۰۰۰
کابل افشان ۱.۵*۴۳۴۴.۰۰۰
کابل افشان ۲.۵*۴۵۶۵.۰۰۰
کابل افشان ۴*۴۸۷۴.۰۰۰
کابل افشان ۶*۴۱.۲۹۲.۰۰۰
کابل افشان ۱۰*۴۲.۲۲۸.۰۰۰
کابل افشان ۱۶*۴۳.۴۸۹.۰۰۰
کابل افشان ۱*۵۳۰۸.۰۰۰
کابل افشان ۱.۵*۵۴۳۳.۰۰۰
کابل افشان ۲.۵*۵۷۰۸.۰۰۰
کابل افشان ۴*۵۱.۰۷۰.۰۰۰
کابل افشان ۶*۵۱.۵۸۸.۰۰۰
کابل افشان ۱۶*۵۴.۳۰۹.۰۰۰
کابل افشان ۱۰*۵۲.۷۷۵.۰۰۰

کابل مفتولی NYY 600/1000 V سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱.۵*۲۲۲۵.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲.۵*۲۳۲۹.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۴*۲۵۱۱.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۶*۲۷۳۴.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۰*۲۱.۱۹۹.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱.۵*۳۳۱۱.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲.۵*۳۴۶۳.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۴*۳۷۳۵.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۶*۳۱.۰۵۵.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۰*۳۱.۷۱۴.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱.۵*۴۴۰۴.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲.۵*۴۵۹۶.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۴*۴۹۹۲.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۶*۴۱.۳۸۱.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۰*۴۲.۲۷۶.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۶*۴۳.۶۴۸.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱.۵*۵۴۹۵.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲.۵*۵۷۴۵.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۴*۵۱.۱۷۷.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۶*۵۱.۷۱۹.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۰*۵۲.۷۸۲.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۶*۵۴.۵۳۰.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۶*۱۸۴۹.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲۵*۱۱.۳۱۰.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۳۵*۱۱.۷۸۵.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۵۰*۱۲.۳۸۲.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۷۰*۱۳.۵۵۳.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۹۵*۱۴.۷۸۲.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۲۰*۱۶.۱۰۶.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۵۰*۱۷.۳۹۹.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۸۵*۱۹.۲۴۳.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲۴۰*۱۱۲.۱۱۶.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۳۰۰*۱۱۵.۲۵۳.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲۵+۱۶*۳۴.۸۷۶.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۳۵+۱۶*۳۶.۴۵۰.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۵۰+۲۵*۳۸.۸۵۰.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۷۰+۳۵*۳۱۲.۷۱۹.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۹۵+۵۰*۳۱۷.۳۳۰.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۲۰+۷۰*۳۲۲.۶۵۶.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۵۰+۷۰*۳۲۶.۹۲۶.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۱۸۵+۹۵*۳۳۴.۳۱۰.۰۰۰
کابل مفتولی NYY 600/1000 V ۲۴۰+۱۲۰*۳۴۳.۷۶۹.۰۰۰

کابل کواکسیال سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل کواکسیال ۴.۵C-2V۱۳۹.۰۰۰
کابل کواکسیال ۴.۵C-2V با فویل آلومینیوم۱۱۲.۰۰۰
کابل کواکسیال RG-59۱۶۵.۰۰۰
کابل کواکسیال RG-11۳۵۱.۰۰۰
کابل کواکسیال RG-6۱۸۲.۰۰۰
کابل کواکسیال روکش طوسی CCTV۱۵۴.۰۰۰
کابل کواکسیال روکش مشکی CCTV۱۷۴.۰۰۰

کابل خودنگهدار سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
خودنگهدار۱۶+۱۶*۱۱۵۵.۰۰۰
خودنگهدار۲۵+۲۵*۱۲۴۲.۰۰۰
خودنگهدار۱۶+۱۶+۱۶*۱۲۴۰.۰۰۰
خودنگهدار۲۵+۲۵+۱۶*۱۳۱۸.۰۰۰
خودنگهدار۲۵+۲۵+۱۶+۱۶*۱۴۰۱.۰۰۰
خودنگهدار۳۵+۳۵+۲۵+۲۵*۳۹۳۶.۰۰۰
خودنگهدار۵۰+۵۰+۲۵+۲۵*۳۱.۱۵۲.۰۰۰
خودنگهدار۷۰+۷۰+۲۵+۲۵*۳۱.۴۴۳.۰۰۰
خودنگهدار۹۵+۹۵+۲۵+۲۵*۳۱.۸۳۴.۰۰۰
خودنگهدار۳۵+۱۶+۵۰*۳۹۲۳.۰۰۰
خودنگهدار۵۰+۱۶+۵۰*۳۱.۰۶۶.۰۰۰
خودنگهدار۷۰+۱۶+۷۰*۳۱.۴۲۶.۰۰۰
خودنگهدار۹۵+۲۵+۷۰*۳۱.۷۹۹.۰۰۰
خودنگهدار۱۲۰+۲۵+۷۰*۳۲.۰۷۳.۰۰۰

کابل آیفونی طوسی J2YY سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۲۴۰.۰۰۰
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۴۶۵.۰۰۰
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۶۹۰.۰۰۰
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۸۱۱۳.۰۰۰
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۱۰۱۴۱.۰۰۰
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۱۲۱۶۴.۰۰۰
کابل آیفونی طوسی ۰.۵*۲۰۲۶۴.۰۰۰

کابل افشان TPE کلاس ۶ – NYY 

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل افشان TPE۲۵*۱۱.۵۱۱.۰۰۰
کابل افشان TPE۳۵*۱۲.۰۱۲.۰۰۰
کابل افشان TPE۵۰*۱۲.۹۰۸.۰۰۰
کابل افشان TPE۷۰*۱۴.۰۵۳.۰۰۰
کابل افشان TPE۹۵*۱۵.۲۹۶.۰۰۰

کابل مفتولی NYM – 300/500 V

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱.۵*۲۲۰۶.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۲.۵*۲۳۱۳.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۴*۲۴۷۳.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۶*۲۶۹۶.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۰*۲۱.۱۳۸.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۶*۲۱.۸۲۵.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱.۵*۳۲۹۲.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۲.۵*۳۴۴۹.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۴*۳۶۹۹.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۶*۳۱.۰۰۶.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۰*۳۱.۶۴۲.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۶*۳۲.۶۴۸.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱.۵*۴۳۷۸.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۲.۵*۴۵۸۴.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۴*۴۹۱۸.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۶*۴۱.۳۴۰.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۰*۴۲.۲۰۹.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۶*۴۳.۶۰۵.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱.۵*۵۴۵۵.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۲.۵*۵۷۱۲.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۴*۵۱.۱۲۷.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۶*۵۱.۶۴۶.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۰*۵۲.۷۰۹.۰۰۰
کابل مفتولی NYM – 300/500 V ۱۶*۵۴.۴۹۱.۰۰۰

کابل افشان شیلد دار سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل افشان شیلد دار۰.۵*۲۱۶۳.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۰.۷۵*۲۲۰۳.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۱*۲۲۴۰.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۱.۵*۲۳۱۲.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۲.۵*۲۴۵۳.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۰.۵۰*۳۲۲۲.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۰.۷۵*۳۲۷۸.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۱*۳۳۳۶.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۱.۵*۳۴۳۹.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۲.۵*۳۶۵۹.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۰.۵۰*۴۲۷۵.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۰.۷۵*۴۳۴۷.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۱*۴۴۱۴.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۱.۵*۴۵۵۵.۰۰۰
کابل افشان شیلد دار۲.۵*۴۸۳۳.۰۰۰

سیم بند تخت ۳۰۰/۳۰۰ V سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
سیم بند تخت۰.۵*۲۶۳.۰۰۰
سیم بند تخت۰.۷۵*۲۹۱.۰۰۰
سیم بند تخت۱*۲۱۱۹.۰۰۰
سیم بند تخت۱.۵*۲۱۶۳.۰۰۰
سیم بند تخت۲.۵*۲۲۵۸.۰۰۰

کابل اعلام حریق قرمز HFFR 600/1000 V سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل اعلام حریق قرمز۱.۵*۲۴۹۴.۰۰۰
کابل اعلام حریق قرمز۱.۵*۳۶۵۴.۰۰۰

کابل ابزار دقیق KNX سبز سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل ابزار دقیق KNX سبز۰.۸*۲*۲۲۲۲.۰۰۰

سیم رانژ مخابراتی سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
سیم رانژ مخابراتیقطر ۱ , ۱- ۰.۵*۲۲۸.۰۰۰
سیم رانژ مخابراتیقطر ۱ , ۱- ۰.۶*۲۳۹.۰۰۰

کابل مقاوم در برابر آتش با نوار میکا و روکش HFFR سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
کابل مقاوم در برابر آتش۱.۵*۲*۱۴۵۸.۰۰۰

کابل مفتولی سیمیا

نوع سایز قیمت (ریال)
مفتولیPVC 1*50 ۲۶۲.۰۰۰
مفتولیPVC 1*70 ۳۵۵.۰۰۰
مفتولیPVC 1*95 ۴۶۱.۰۰۰
مفتولیPVC 1*120 ۵۵۰.۰۰۰
مفتولی PVC 1*150 ۶۹۰.۰۰۰
مفتولیPVC 1*185 ۸۴۲.۰۰۰
مفتولیXLPE 1*240 ۱.۰۸۴.۰۰۰
مفتولیXLPE 1*300 ۱.۳۴۰.۰۰۰
مفتولیXLPE 1*400 ۱.۷۳۱.۰۰۰
مفتولیXLPE 1*500 ۲.۱۵۶.۰۰۰
مفتولیXLPE-2 2*10 کلاس۲۰۹.۰۰۰
مفتولیXLPE 2*16 ۲۷۰.۰۰۰
مفتولیXLPE 2*25 ۳۹۰.۰۰۰
مفتولیXLPE 2*35 ۵۱۲.۰۰۰
مفتولیXLPE-2 4*10 کلاس۳۱۲.۰۰۰
مفتولیXLPE 4*16 ۴۱۳.۰۰۰
مفتولیPVC 5*16 ۵۵۰.۰۰۰
مفتولیPVC 5*25 ۸۰۵.۰۰۰
مفتولیXLPE 3*25+16 ۵۶۳.۰۰۰
مفتولیXLPE 3*35+16 ۶۹۷.۰۰۰
مفتولیXLPE 3*50+25 ۸۵۹.۰۰۰
مفتولیXLPE 3*70+35 ۱.۱۹۴.۰۰۰
مفتولیXLPE 3*95+50 ۱.۶۱۳.۰۰۰
مفتولیXLPE 3*120+70 ۲.۱۲۹.۰۰۰
مفتولیXLPE 3*150+70 ۲.۴۱۸.۰۰۰
مفتولیXLPE 3*185+95 ۳.۰۴۹.۰۰۰
مفتولیXLPE 3*240+120 ۳.۹۲۱.۰۰۰
گارانتی سیم و کابل سیمیا

استاندارد سیم و کابل سیمیا

شرکت سیم و کابل سیمیا، یکی از بهترین برندهای سیم و کابل در ایران است که بخش بزرگی از بازار صنایع برقی را تامین می‌کند. سیم و کابل سیمیا به عنوان آزمایشگاه همکار گواهینامه تایید صلاحیت سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ سازمان استاندارد ملی ایران دارد. همچنین شرکت سیمیا دارای گواهینامه کیفیت اتحادیه اروپا (CE) است و در سال ۱۳۸۹ از سازمان ملی استاندارد ایران، پروانه کاربرد علامت استاندارد را گرفته و چندین سال از نظر کیفیت عنوان واحد نمونه استانی را کسب و توانسته، تاییدیه ایپیل را در سال ۱۳۹۸ برای کابل‌های اعلام حریق بگیرد.

نمایندگی سیم و کابل سیمیا

شرکت تولیدی سیم و کابل سیمیا، در حوزه تولید و توزیع انواع سیم و کابل با کیفیت، همانند شرکت‌های دیگر به صورت گام به گام چرخه رشد خود را پیموده است و درحال حاضر یکی از بهترین کارخانه‌های تولیدی است که در بازار مطرح است. فروشگاه استارت الکتریک به عنوان نمایندگی سیم و کابل سیمیا در لاله‌زار، در زمینه فروش کابل برق سیمیا فعالیت دارد. این فروشگاه عرضه لیست سیم و کابل سیمیا در بازار تهران را انجام می‌دهد و به این ترتیب قیمت روز سیم و کابل سیمیا را در دسترس مشتریان قرار می‌دهد.

نمایندگی سیم و کابل سیمیا

قیمت سیم و کابل سیمیا

جریان برقی که در حال حاضر استفاده می‌شود یکی از انرژی‌های پرمصرف در سرتاسر دنیا است. یعنی عملکرد بسیاری از وسایل و تجهیزات وابسته به این انرژی است. سیم و کابل‌های تولید شده هم از جمله مهم‌ترین قسمت طراحی هر ساختمان و پروژه است و در صورتی که انتخاب خوبی نداشته باشید در ساختار ارتباطی یک چالش بزرگ ایجاد می‌کنید. برند معتبری که کیفیت محصولاتش توسط سازمان‌های مختلف تضمین شده و اکثر مشتریان هم از آن رضایت دارند، سیم و کابل سیمیا است. قیمت محصولات این برند با توجه به کیفیتی که دارند بسیار مناسب و حتی مقرون به صرفه است.

بنابراین اگر به دو پارامتر کیفیت و قیمت به صورت همزمان توجه می‌کنید محصولات سیمیا بهترین گزینه خواهند بود. قیمت سیم و کابل‌های سیمیا به پارامترها و عوامل مختلفی بستگی دارد که این عوامل عبارت‌اند از جنس هادی، روکش و عایق، قیمت دلار و ارز، نوع مواد اولیه، ساختار سیم و کابل، کیفیت عملکرد و ساخت محصول و… اشاره کرد. پیشنهاد می‌کنیم بهترین سیم و کابل‌ها را تهیه کنید حتی اگر هزینه نهایی آن‌ها بیشتر باشد چرا که امنیت و ایمنی شما در گرو انتخاب یک سیم و کابل با کیفیت خواهد بود.

قیمت سیم و کابل سیمیا

خرید سیم و کابل سیمیا

خرید سیم و کابل‌ها کار راحتی نیست و اگر بی‌تجربه هستید حتما با یک شخص متخصص و یا کاربلد مشورت کنید. نمی‌توان در خرید این محصولات اشتباه کرد چرا که از جمله مهم‌ترین تجهیزات هستند و عملکرد بسیاری از سیستم‌ها بدون آن مختل می‌شود. در حال حاضر بیشترین آمارها مربوط به آتش سوزی‌ها به انتخاب نامناسب سیم و کابل است یعنی مصرف کننده سیم و کابل‌های بی‌کیفیتی را تهیه و خریداری می‌کند. بنابراین توصیه می‌کنیم که در انتخاب خود بسیار دقیق و حساس باشید تا به مرور زمان هیچ مشکلی به جود نیاید. در هنگام خرید سیم و کابل حتما کیفیت محصول اولویت شما باشد و سایر موارد اولویت‌های بعدی شما باشند.

اگر می‌خواهید سیم و کابل‌های برند سیمیا را تهیه کنید حتما به نمایندگی‌های معتبر این برند مراجعه کنید. استارت الکتریک یکی از نمایندگی‌های رسمی و معتبر فروش سیم و کابل سیمیا است. تمام سیم و کابل‌های برند سیمیا به صورت مستقیم از شرکت بدون هیچ واسطه‌ای دریافت می‌شوند و برای آن‌ها ضنامت نامه و خدمات پس از فروش هم به مدت زمان دو سال در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر کیفیت، قیمت در نظر گرفته شده محصولات این برند بسیار مناسب است.

کابل KNX سیمیا

کابل‌ KNX سیمیا دارای عایق و روکش PVC هستند. کاربرد این کابل‌ها در ساختمان‌های هوشمند است. طراحی کابل پروتکل KNX در اصل به منظور ارتباط با تجهیزات مدیریت ساختمان بوده است. این تجهیزات برای سیستم‌های روشنایی و چراغ، کنترل سیستم‌های تهویه، سیستم‌های صوتی و بسیاری از موارد دیگر استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها و ساختار کابل هوشمندسازی ساختمان KNX به شرح زیر است:

🔸 جنس و کلاس هادی کابل: این کابل مس آنیل شده کلاس ۱ (مفتولی) است.

🔸 جنس عایق: جنس عایق کابل‌های KNX آمیزه PVC است.

🔸 شناسایی رشته‌ها: رشته‌های کابل KNX یک‌زوج و دوزوج هستند. کابل یک‌زوج مشکی و قرمز است و کابل دو زوج مشکی و قرمز و همچنین سفید و زرد است.

🔸 تابش رشته‌ها به یکدیگر: تابیدن رشته‌ها به شکل زوج به یکدیگر است و به همین صورت تشکیل زوج می‌دهند.

🔸 شیلد زوج‌ها: ابتدا یک لایه نوار پلی استر روی زوج‌ها پیچیده می‌شود. سپس یک رشته سیم تخلیه قلع‌اندود بر روی آن قرار داده می‌شود. پس از آن کل مجموعه در پوشش فویل آلومینیوم قرار می‌گیرد.

🔸 شیلد مجموعه: روی کل مجموعه یک لایه نوار پلی استر با یک رشته سیم تخلیه قلع‌اندود و همچنین فویل آلومینیوم قرار می‌گیرد.

🔸 جنس روکش: جنس روکش کابل‌های KNX آمیزه PVC است.

🔸 رنگ روکش: کابل KNX دارای روکش سبز رنگ است.

برترین پروتکل ارتباطی کنترل ساختمان هوشمند، پروتکل KNX شناخته می‌شود. کابل KNX بخش مهمی از این پروتکل را تشکیل می‌دهد. طراحی این پروتکل در تجهیزات برقی برای کارکردهای اتوماتیک ساختمان‌های هوشمند انجام شده است. علاوه بر این، کابل KNX سیمیا برای اتصال دستگاه‌هایی چون سنسورها، کنترلرها، ترمینال‌ها و مانیتورینگ کاربرد دارد.

مهمترین مزایای پروتکل KNX شامل موارد زیر است:

🟢 پشتیبانی کردن از انواع سیستم کنترلی و جدا بودن مدارهای قدرت و فرمان در سیستم‌های سرمایش و گرمایش، امنیتی، روشنایی و…

🟢 راندمان بالا

🟢 قابلیت کنترل سیستم به صورت یکپارچه

🟢 کنترل کردن از راه دور به وسیله تلفن‌ها و اینترنت

🟢 ایمنی و امنیت بالا

🟢 افزایش عمر تجهیزات

انواع سیم و کابل سیمیا

گارانتی سیم و کابل سیمیا

معمولا هر خریداری سعی می‌کند که محصولات مورد نیاز خود را از نمایندگی‌های معتبر و رسمی تهیه کند. چرا که با خرید از نمایندگی معتبر از کیفیت محصول مطمئن می‌شود و برای کاربردهای مختلف با خیالی راحت آن‌ها را استفاده می‌کند. هر نمایندگی فروش با توجه با این مسئله که سیم و کابل‌ها را به صورت مستقیم و بدون واسطه از شرکت تولیدی دریافت می‌کند برای آن‌ها ضمانت نامه یا همان گارانتی را در نظر می‌گیرد. گفتنی است اگر سیم و کابل سیمیا را از نمایندگی‌های معتبر تهیه کنید قطعا گارانتی و حتی خدمات پس از فروش برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

اغلب محصولات موجود در نمایندگی‌ها از ضمانت نامه برخوردار هستند و این مسئله باعث شده که اعتماد مشترها جذب شود. این کار کیفیت محصول را تضمین می‌کند و در استفاده از آن‌ها نباید نگرانی داشته باشید. تمام سیم و کابل‌های سیمیا دو سال گارانتی دارند و آغاز آن از زمان خروج محصولات از شرکت خواهد بود. گارانتی این محصولات زمانی اجراء می‌شود که عیب یا مشکل در هنگام تولید و یا بسته‌بندی به وجود آمده باشد. توجه کنید که صدمات هنگام جابه‌جایی یا نگهداری نامناسب خارج از گارانتی خواهد بود.

انواع سیم و کابل سیمیا

همان‌طور که گفته شد تولیدات این برند بسیار گسترده است. در ادامه مطالب لیست محصولات شرکت سیمیا آورده شده است.

سیم و کابل‌های ساختمانی

💠 سیم‌های مفتولی و نیمه افشان

💠 سیم‌های افشان

💠 کابل‌های افشان سبک

💠 کابل‌های افشان معمولی

💠 کابل‌های کنترل افشان

💠 کابل‌های کنترل افشان شیلددار

💠 کابل‌های کنترل تخت

💠 کابل‌های مفتولی و نیمه افشان سبک

کابل‌های قدرت

🔶 کابل‌های تک و چند رشته (مسی/آلومینیومی)

🔶 کابل‌های مفتولی و نیمه افشان

🔶 هادی‌های هم‌مرکز (کنسانتریک)

کابل‌ دریایی

◀️ کابل‌های قدرت ساده و شیلددار
◀️ کابل‌های ابزار دقیق ساده و شیلددار

کابل‌ کواکسیال

🟢 کواکسیال

🟢 ترکیبی CCTV (A/B)

کابل‌ مخابراتی

🟡 داخل ساختمانی (هوایی)

🟡 خارج ساختمانی (زمینی)

🟡 کابل‌های KNX

🟡 سیم‌های رانژه

کابل‌ شبکه

♦️ Cat ۶ U/UTP

♦️ Cat ۶ F/UTP

♦️ Cat ۶ SF/UTP

سیم و کابل‌ مقاوم در برابر آتش

🔴 مقاوم مفتولی و نیمه افشان

🔴 مقاوم افشان

🔴 انواع کابل‌های قدرت با نوار میکا

سیم و کابل‌ خودرویی

کابل‌ مخصوص پمپ شناور

کابل‌ ابزار دقیق

انواع سیم و کابل سیمیا را می‌توانید به آسانی و به‌صورت اینترنتی از فروشگاه استارت الکتریک تهیه کنید.

کابل ابزار دقیق سیمیا

کابل ابزار دقیق سیمیا یکی از بهترین محصولات برند سیمیا، برای سیستم‌های کنترلی، تبادل و انتقال اطلاعات صنعت است که مقاومت زیادی در برابر نویز دارد. این کابل به صورت سرب‌دار و بدون سرب تولید شده و در دمای ۷۰ تا ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد فعالیت دارند.

کابل آلومینیومی خودنگه‌دار سیمیا

کابل آلومینیومی خودنگه‌دار سیمیا برای توزیع و انتقال برق خطوط هوایی به صورت تک‌فاز و سه فاز استفاده می‌شوند. این کابل از رشته‌های عایق pvc تشکیل شده که مانع از اتصالی بین رشته‌ها و سرقت برق می‌شود، بنابراین ایمنی بیشتری در مقایسه با نمونه‌های دیگر دارد.

کابل افشان

کابل اعلام حریق سیمیا

کابل اعلام حریق یکی از کابل‌های شیلددار است که در زمان حریق، در مقابل حرارت مقاومت بالایی دارد و محدوده دمایی منفی ۶۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد را تحمل کرده و جریان را عبور می‌دهد، بنابراین به عنوان کابل نسوز اعلام حریق تولید و ارائه می‌شود.

کابل آیفونی سیمیا

کابل آیفونی سیمیا با تنوع زیادی از نظر ابعاد و اندازه تولید می‌شود و هادی مفتولی آن، انعطاف‌پذیری کم و مقاومت بالایی در برابر خوردگی و پوسیدگی دارند. این کابل، ۱۰ رشته سیم زوج به هم تابیده فویل‌دار با سطح مقطع ۰.۴ تا ۰.۶ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

سیم و کابل آلومینیومی سیمیا

سیم و کابل آلومینیومی سیمیا از هادی آلومینیومی است، که صرفه اقتصادی دارد و با قیمت بالای مس، امروزه در سطح وسیع صنایع مختلف کاربرد دارد. دو نوع کابل زمینی و خودنگه‌دار آلومینیومی سیمیا در سایز تک، دو، سه و چهار رشته به تولید می‌رسند.

انواع سیم و کابل سیمیا
خرید سیم و کابل سیمیا

کابل افشان سیمیا

کابل افشان سیمیا متشکل از دو یا چند تک رشته سیم افشان با سطح مقطع ۰.۵ تا ۱.۵ است که استفاده‌های مختلفی در صنعت دارد. جنس هادی آن از مس پوشیده با روکش pvc است. انعطاف‌پذیری این کابل باعث شده تا در مکان‌های زاویه‌دار به راحتی استفاده شود. برای اتصال وسایل برقی، لوازم منزل و ماشین‌آلاتی که دو شاخه ثابتی دارند، از کابل‌های افشان به عنوان کابل ورودی استفاده می‌شود. همچنین در کانال‌های کابل‌کشی، فضای باز یا داخل ساختمان، درون آب، زیر خاک، نیروگاه‌ها و مراکز توزیع از کابل افشان قدرت برای تامین انرژی الکتریکی استفاده می‌شود.

سیم بند تخت سیمیا

سیم بند تخت سیمیا، سیم دو لایه سفید رنگ است که در سایزهای متنوعی وجود دارد. این نوع سیم که به سیم نایلونی نیز معروف است، به عنوان سیم سیار در موارد زیادی مثل سیم‌کشی ساختمان، لوسترها، آباژور و وسایل برقی دیگر به کار گرفته می‌شود.

کابل مفتولی سیمیا

کابل مفتولی سیمیا از نوع نیمه‌افشان و جنس روکش pvc است که ولتاژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت دارد. این کابل به صورت ثابت زیر یا روی گچ در صنعت و کابل‌کشی ساختمان، مکان‌های مرطوب و خشک با محدوده دمایی منفی ۳۰ تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد استفاده می‌شود.

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

لینک کوتاه شده صفحه: http://gg.gg/12123i

سیم و کابل سیمیا
سیم و کابل افشار نژاد خراسان
سیم و کابل افشار نژاد خراسان
سیم و کابل کرمان و کاویان
کابل شبکه لگراند
سیم و کابل نیرو کابل البرز
سیم و کابل نیرو کابل البرز
سیم و کابل زاگرس
سیم و کابل رویان
سیم و کابل نگزنس
سیم و کابل نگزنس
سیم و کابل پرتو الکتریک
سیم و کابل پرتو الکتریک