کابل شبکه نگزنس nexans

» بروز شده در تاریخ 1 آبان 1401 «

به علت نوسان‌ها برای خبر از تخفیف‌ها تماس بگیرید.

☎️ 02133903018 ☎️

» بروز شده در تاریخ 1 آبان 1401 «

به علت نوسان‌ها برای خبر از تخفیف‌ها تماس بگیرید.

☎️ 02133903018 ☎️

لیست قیمت کابل شبکه نگزنس

سایزقیمت سایزقیمت
کابل شبکه CAT6 UTP ایرانی یا تست پرمننت125.000کابل شبکه CAT6 UTP وارداتی یا تست پرمننت210.000
کابل شبکه CAT6 SFTP ایرانی یا تست پرمننت165.000کابل شبکه CAT6 SFTP وارداتی یا تست پرمننت265.000
کابل شبکه CAT7 SFTP ایرانی یا تست پرمننت375.000پچ رکورد 30 سانت CAT6 UTP 260.000
پچ رکورد 50 سانت CAT6 UTP 280.000پچ رکورد 1 متری CAT6 UTP 320.000
پچ رکورد 2 متری CAT6 UTP 370.000پچ رکورد 3 متری CAT6 UTP 420.000
پچ رکورد 5 متری CAT6 UTP 470.000

سیم و کابل سیمیا

سیم و کابل سیمیا

مشاهده لیست قیمت
سیم و کابل افشار نژاد خراسان

سیم و کابل افشار نژاد خراسان

سیم و کابل افشار نژاد خراسان

مشاهده لیست قیمت

سیم و کابل کرمان و کاویان

سیم و کابل کرمان و کاویان

مشاهده لیست قیمت

کابل شبکه لگراند

کابل شبکه لگراند

مشاهده لیست قیمت
سیم و کابل نیرو کابل البرز

سیم و کابل نیرو کابل البرز

سیم و کابل نیرو کابل البرز

مشاهده لیست قیمت

سیم و کابل زاگرس

سیم و کابل زاگرس

مشاهده لیست قیمت

سیم و کابل رویان

سیم و کابل رویان

مشاهده لیست قیمت
سیم و کابل نگزنس

سیم و کابل نگزنس

سیم و کابل نگزنس

مشاهده لیست قیمت
سیم و کابل پرتو الکتریک

سیم و کابل پرتو الکتریک

سیم و کابل پرتو الکتریک

مشاهده لیست قیمت

هیچ محصولی یافت نشد.