💯 پرفروش ترین برند سیم و کابل بازار 💯

👈 سیم و کابل خراسان 👉

کابل شبکه نگزنس nexans

» بروز شده در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۱ «

به علت نوسان‌ها برای خبر از تخفیف‌ها تماس بگیرید.

☎️ ۰۲۱۳۳۹۰۳۰۱۸ ☎️

» بروز شده در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۱ «

به علت نوسان‌ها برای خبر از تخفیف‌ها تماس بگیرید.

☎️ ۰۲۱۳۳۹۰۳۰۱۸ ☎️

لیست قیمت کابل شبکه نگزنس

سایزقیمت سایزقیمت
کابل شبکه CAT6 UTP ایرانی یا تست پرمننت۱۲۵.۰۰۰کابل شبکه CAT6 UTP وارداتی یا تست پرمننت۲۱۰.۰۰۰
کابل شبکه CAT6 SFTP ایرانی یا تست پرمننت۱۶۵.۰۰۰کابل شبکه CAT6 SFTP وارداتی یا تست پرمننت۲۶۵.۰۰۰
کابل شبکه CAT7 SFTP ایرانی یا تست پرمننت۳۷۵.۰۰۰پچ رکورد ۳۰ سانت CAT6 UTP ۲۶۰.۰۰۰
پچ رکورد ۵۰ سانت CAT6 UTP ۲۸۰.۰۰۰پچ رکورد ۱ متری CAT6 UTP ۳۲۰.۰۰۰
پچ رکورد ۲ متری CAT6 UTP ۳۷۰.۰۰۰پچ رکورد ۳ متری CAT6 UTP ۴۲۰.۰۰۰
پچ رکورد ۵ متری CAT6 UTP ۴۷۰.۰۰۰

سیم و کابل سیمیا

سیم و کابل سیمیا

مشاهده لیست قیمت
سیم و کابل افشار نژاد خراسان

سیم و کابل افشار نژاد خراسان

سیم و کابل افشار نژاد خراسان

مشاهده لیست قیمت

سیم و کابل کرمان و کاویان

سیم و کابل کرمان و کاویان

مشاهده لیست قیمت

کابل شبکه لگراند

کابل شبکه لگراند

مشاهده لیست قیمت
سیم و کابل نیرو کابل البرز

سیم و کابل نیرو کابل البرز

سیم و کابل نیرو کابل البرز

مشاهده لیست قیمت

سیم و کابل زاگرس

سیم و کابل زاگرس

مشاهده لیست قیمت

سیم و کابل رویان

سیم و کابل رویان

مشاهده لیست قیمت
سیم و کابل نگزنس

سیم و کابل نگزنس

سیم و کابل نگزنس

مشاهده لیست قیمت
سیم و کابل پرتو الکتریک

سیم و کابل پرتو الکتریک

سیم و کابل پرتو الکتریک

مشاهده لیست قیمت